انجام کلیه طراحی های وبسایت های شما
09129459649
web-baran.com

Employment

طراحی سایت

طراحی انواع سایت های تک صفحه

Education

آموزش های دیده شده برای...

HTML در طراحی وبسایت

css در طراحی ظاهری وبسایت

php در طراحی بخش مدیریت وبسایت های تخصصی

SQL در طراحی مدیریت داده ها و اطلاعات سایت ها

 

دانشگاه

شروع تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه شهید بهشتی با رشته مهندسی برق شروع کردم.

Advertising Agency Honar Baran, Tehran, District 7, Sarem, Iran
09129459649
web-baran.com

در تماس باشید

تایید
یادتان باشد همه قسمت ها را پر کنید.